Raven Computers v/ Peter Hesselø Frederiksen

1. BAGGRUND OG FORMÅL

Raven Computers er en enkeltmandsvirksomhed, som tilbyder kvalificeret og effektiv computersupport, primært inden for følgende områder:

 • Fejlfinding/optimering på hard- og software
 • Installation og re-installation
 • Internet og netværk
 • Rådgivning og indkøb
 • Netsikkerhed og virusfjernelse
 • Fjernsupport via internet/telefon

Yderligere oplysninger om virksomheden findes på: https://www.ravencomputers.dk og https://www.ravencomputers.net

Som led i udførelsen af opgaverne modtages og behandles en række personoplysninger vedrørende kunderne.

I denne politik om beskyttelse af personoplysninger forklares det nærmere, hvordan virksomheden foretager behandlingen af oplysningerne samt formålet hermed. Det forklares endvidere, hvorfor oplysningerne i visse tilfælde videregives til tredjepart, ligesom at der informeres om den registreres rettigheder i forbindelse med behandlingen.

2. BEHANDLING

Virksomheden modtager og behandler almindelige personoplysninger, som er nødvendige for at opgaverne kan udføres. Ved ordremodtagelse/tilbudsgivning modtages følgende almindelige oplysninger:

 • Navn
 • Evt. firmanavn
 • Adresse
 • CVR-nr. (erhvervskunder)
 • E-mail
 • Telefonnummer

Ved besøg på hjemmesiden registreres også automatisk den besøgendes IP-adresse, land, browser, styresystem og internetudbyder til brug for statistik ligesom at der ved henvendelser på virksomhedens Facebook-profil registreres oplysninger. 

Formålet med behandlingen er opfyldelse af aftale om support, herunder tilbudsgivning og ordremodtagelse, kundeidentifikation, fakturering, korrespondance og behandling af reklamationer og anden kundepleje. 

E-mailadresser anvendes desuden til opdateringer og nyheder til kunder, som har anmodet herom. 

Oplysningerne offentliggøres ikke og videregives ikke, medmindre videregivelse er nødvendig for at virksomheden kan opfylde sine forpligtelser ifølge lov og overfor myndigheder.

Oplysningerne slettes når behandling ikke længere er nødvendig, typisk når kunden har været inaktiv i en periode og når reklamationsfristen er udløbet. Oplysninger nødvendige for bogføring og regnskabsaflæggelse slettes når bogføringsloven tillader det. 

4. RETTIGHEDER

Al behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området, herunder persondataforordningen og dansk, national lovgivning.

Registrerede har følgende rettigheder:

 • Ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om den registrerede.
 • Ret til at få urigtige oplysninger rettet.
 • Ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger.
 • Ret til i visse tilfælde at få behandlingen af personoplysninger begrænset.
 • Ret til at gøre indsigelse mod den ellers lovlige behandling.
 • Ret til i visse tilfælde at modtage personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring (dataportabilitet).
 • Ret til at klage til Datatilsynet over den måde, som personoplysningerne behandles på.

Såfremt virksomheden kræver at modtage personoplysninger for at kunne overholde juridiske eller kontraktmæssige forpligtelser, er oplysningerne obligatoriske, idet virksomheden ellers ikke er i stand til at administrere og opfylde sine forpligtelser.

Forespørgsler vedrørende behandling af personoplysninger og anmodninger om indsigt skal rettes til det kontaktpunkt, der er angivet nedenfor.

5. OVERFØRSEL OG IT

Virksomheden foretager ikke overførsel af personoplysninger til tredjelande, herunder tredjelande uden for EØS.

I det omfang virksomheden anvender IT-løsninger via tredjepart, som led i behandlingen af personoplysninger, sørger virksomheden for nødvendige databehandleraftaler.

Virksomheden overholder til enhver tid gældende krav til IT-sikkerhed og -lagring.

6. DATAANSVARLIG OG KONTAKT

Virksomheden er dataansvarlig i forhold til behandlingen af modtagne personoplysninger, hvilket betyder, at virksomheden har ansvaret for både at definere formålene med behandlingen og for at overholde databeskyttelseslovgivningen.

Hvis der foretages opdateringer og/eller ændringer af denne politik, vil dette blive annonceret på hjemmesiden og/eller ved direkte meddelelse til de registrerede.

Kontaktoplysninger til den dataansvarlige virksomhed:

Raven Computers v/ Peter Hesselø Frederiksen
CVR-nr. 33 82 45 21 
Blankager 65
2620 Albertslund