Garantiperioder & reklamationsret:

  • 7 dage for Offline services (på adressen/vores værksted)
  • 3 dage for Online services (via nettet/telefon)
Hvis der er et problem med den service, du har modtaget, og du gør os bekendt med dette inden for vores garanti periode, vil vi gøre alt for at rette problemet hurtigst muligt og uden ekstra omkostninger for dig.

Alle vores services skal anses som en ydelse, og med mindre det ligefrem er aftalt at begrænse konsulentens ansvar, kan du i princippet klage over reparationen i op til tre år. Dog påbyder lovgivningen, at det er dig som kunde, der skal bevise, at det er samme fejl, som ikke blev lavet ordentligt i første omgang, eller at det er selve konsulentydelsen, der er årsagen til, den nye fejl er opstået.

Der ydes ingen fortrydelsesret på vores services, med mindre andet er aftalt på forhånd med den konsulent, der udfører opgaven.

Betingelser:

Raven Computers stiller på dette website oplysninger, tekst og grafik til rådighed i henhold til vilkår og betingelser beskrevet nedenfor.

Man accepterer disse betingelser for brug, uden undtagelse, ved brug af eller besøg på websitet.

Vi forbeholder os retten til at ændre disse betingelser uden varsel.

Raven Computers forbeholder sig alle rettigheder til websitet og dets indhold. Ingen former for gengivelse af eller kopiering fra dette website eller dele deraf uden Raven Computers skriftlige samtykke er tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Dette gælder blandt andet, men er ikke begrænset til, logoer, tekst, tegninger, programkode, kildekode og tekniske løsninger.

Al brug af Raven Computers website sker på eget ansvar. Vi gør vores bedste for, at indholdet på websitet er så korrekt som muligt, men stiller websitet til rådighed som det er, og uden garanti af nogen art.

Raven Computers tager forbehold for evt. prisændringer eller skrivefejl, og kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlige for nogen form for skader, gener eller tab, som er opstået efter brug af data eller indhold fra dette website, eller efter at en konsulent har været tilgået et system.

Det er i enhver henseende kunden selv, der har ansvaret for at tage behørig backup af sine data, inden vores konsulent tilgår deres systemer, medmindre andet er aftalt med konsulenten på forhånd.

Hvis en kunde henvender sig til Raven Computers, og denne henvendelse bliver besvaret enten telefonisk eller pr. e-mail, betragtes dette som en ydelse fra vores side, og vil derfor blive faktureret herefter med vores normale online-support timepriser. Dette gælder dog ikke for den første henvendelse, som skal ske via vores kontaktformular, pr. e-mail eller telefonisk.

Raven Computers's konsulenter kan og må kun installere software på systemer, hvis der findes tilhørende lovligt licensbevis for disse. Dette bevis skal altid kunne fremvises, når en Raven Computers konsulent ønsker bevis for at software er ægte, og ikke strider mod dansk lovgivning iøvrigt.

Ved installation og opsætning af software eller systemer hvor brugernavne og adgangskoder er påkrævet, skal disse stilles til rådighed for vores konsulent fra starten af en supportsession. Såfremt licensbeviser, adgangskoder eller brugernavne ikke stilles til rådighed for vores konsulent som ovenfor beskrevet, forbeholder Raven Computers sig retten til at afvise opsætning eller installation af de påvirkede systemer.

Kunden accepterer og giver tilladelse til, at Raven Computers opbevarer personlige data, herunder navn, adresse, telefon-numre, IP-adresse, internetudbyder, browser, operativsystem og e-mail m.v. til brug ved evt. fremtidig support. Jf. gældende datalov af 25. maj 2018, vil disse data naturligvis blive behandlet fortroligt, og kan til enhver tid slettes på kundens anmodning herom. Dog forbeholder vi os ret til fortsat at opbevare navn, adresse, telefon-numre, og e-mail information i op til fem år af regnskabs- og skattemæssige grunde. 

Raven Computers forbeholder sig ret til at sende en e-mail til registrerede kunder, når der forefindes informationer, som Raven Computers finder vigtige eller nyttige for kunden, dog maksimum 12 sådanne e-mails per år. Dette omfatter ikke e-mails, som kunden selv har anmodet om eller taget del i.

Alle henvendelser bedes rettet til e-mail, hjemmesidens kontaktformular eller via vores facebook profil, på hverdage (mandag til torsdag) kan der tillige indtales besked på vores telefonsvarer, og vi vil vende tilbage så hurtigt som muligt. Dog senest inden for 24 timer, eller førstkommende hverdag efter henvendelsen.

Se desuden vores betalingsbetingelser under priser.